-->

எவ்வளவு கற்ற ஆசிரியர், இன்னும் கற்றவேண்டியுள்ளது ; மாணவனிடம்.

எவ்வளவு கற்ற ஆசிரியரும் இன்னும் கற்க வேண்டியுள்ளது - மாணவனிடம்.

Friday, 24 July 2015

கல்வி வளர்ச்சி நாள் விழா
காமராசர்
             
காமராசர் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு கல்வி வளர்ச்சி நாள் விழா மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது. கதை, கட்டுரைப் போட்டிகள் நடைபெற்றன.

No comments:

Post a Comment